gm.tienphong@gmail.com   0901429868

×

Ba chạc 90° CB phun

Mã sản phẩm: Ba chạc 90° CB phun

Mô tả ngắn:

Hotline: 0901429868
Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba Chạc 90° CB PVC 27-21 Cái 2.500
Ba Chạc 90° CB PVC 34-21 Cái 3.200
Ba Chạc 90° CB PVC 34-27 Cái 3.500
Ba Chạc 90° CB PVC 42-21 Cái 4.300
Ba Chạc 90° CB PVC 42-27 Cái 4.900
Ba Chạc 90° CB PVC 48-21 Cái 6.900
Ba Chạc 90° CB PVC 48-27 Cái 7.100
Ba Chạc 90° CB PVC 48-34 Cái 7.600
Ba Chạc 90° CB PVC 48-42 Cái 9.600
Ba Chạc 90° CB PVC 60-27 Cái 9.800
Ba Chạc 90° CB PVC 60-34 Cái 10.800
Ba Chạc 90° CB PVC 60-48 Cái 12.500
Ba Chạc 90° CB PVC 75-27 Cái 15.800
Ba Chạc 90° CB PVC 75-34 Cái 16.400
Ba Chạc 90° CB PVC 75-42 Cái 17.600
Ba Chạc 90° CB PVC 75-48 Cái 19.800
Ba Chạc 90° CB PVC 75-60 Cái 22.200
Ba Chạc 90° CB PVC 90-34 Cái 28.500
Ba Chạc 90° CB PVC 90-42 Cái 23.200
Ba Chạc 90° CB PVC 90-48 Cái 35.800
Ba Chạc 90° CB PVC 90-60 Cái 39.800
Ba Chạc 90° CB PVC 110-48 Cái 54.900
Ba Chạc 90° CB PVC 110-60 Cái 64.700
Ba Chạc 90° CB PVC 110-75 Cái 41.900

Bình luận Facebook

© Bản quyền thuộc CÔNG TY CP NHỰA TIỀN PHONG - Thiết kế Web Minh Dương
0901429868
Chat Zalo