gm.tienphong@gmail.com   0901429868

×

Bạc CB ép phun

Mã sản phẩm: Bạc CB ép phun

Mô tả ngắn:

Hotline: 0901429868
Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá (VAT)
Bạc CB PVC 27-21 Cái 2.600
Bạc CB PVC 34-21 Cái 2.000
Bạc CB PVC 34-27 Cái 2.200
Bạc CB PVC 42-21 Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-27 Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-34 Cái 2.600
Bạc CB PVC 48-21 Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-27 Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-34 Cái 5.900
Bạc CB PVC 48-42 Cái 5.900
Bạc CB PVC 60-21 Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-27 Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-34 Cái 8.900
Bạc CB PVC 60-42 Cái 9.100
Bạc CB PVC 60-48 Cái 7.500
Bạc CB PVC 75-34 Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-42 Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-48 Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-60 Cái 8.400
Bạc CB PVC 90-34 Cái 12.700
Bạc CB PVC 90-42 Cái 12.800
Bạc CB PVC 90-48 Cái 13.500
Bạc CB PVC 90-60 Cái 14.600
Bạc CB PVC 90-75 Cái 13.000
Bạc CB PVC 110-34 Cái 22.700
Bạc CB PVC 110-42 Cái 22.800
Bạc CB PVC 110-48 Cái 25.400
Bạc CB PVC 110-60 Cái 26.500
Bạc CB PVC 110-75 Cái 28.300
Bạc CB PVC 110-90 Cái 29.800
Bạc CB PVC 125-75 Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-90 Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-110 Cái 40.700
Bạc CB PVC 140-75 Cái 35.300
Bạc CB PVC 140-90 Cái 46.700
Bạc CB PVC 140-110 Cái 46.700
Bạc CB PVC 160-90 Cái 70.000
Bạc CB PVC 160-110 Cái 76.900
Bạc CB PVC 200-110 Cái 136.600

Bình luận Facebook

© Bản quyền thuộc CÔNG TY CP NHỰA TIỀN PHONG - Thiết kế Web Minh Dương
0901429868
Chat Zalo