gm.tienphong@gmail.com   0901429868

×

Đầu nối CB phun

Mã sản phẩm: Đầu nối CB phun

Mô tả ngắn:

Hotline: 0901429868
Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối CB 27-21 Cái 1.200
Đầu nối CB 34-21 Cái 1.600
Đầu nối CB 34-27 Cái 2.100
Đầu nối CB 42-21 Cái 2.300
Đầu nối CB 42-27 Cái 2.500
Đầu nối CB 42-34 Cái 2.700
Đầu nối CB 48-21 Cái 3.200
Đầu nối CB 48-27 Cái 3.400
Đầu nối CB 48-34 Cái 3.500
Đầu nối CB 48-42 Cái 3.600
Đầu nối CB 60-21 Cái 4.500
Đầu nối CB 60-27 Cái 5.400
Đầu nối CB 60-34 Cái 5.400
Đầu nối CB 60-42 Cái 6.200
Đầu nối CB 60-48 Cái 5.800
Đầu nối CB 75-34 Cái 10.500
Đầu nối CB 75-42 Cái 8.600
Đầu nối CB 75-48 Cái 8.600
Đầu nối CB 75-60 Cái 9.000
Đầu nối CB 90-34 Cái 11.500
Đầu nối CB 90-42 Cái 16.500
Đầu nối CB 90-48 Cái 12.500
Đầu nối CB 90-60 Cái 18.500
Đầu nối CB 90-75 Cái 14.000
Đầu nối CB 110-34 Cái 18.800
Đầu nối CB 110-42 Cái 19.000
Đầu nối CB 110-48 Cái 27.300
Đầu nối CB 110-60 Cái 29.000
Đầu nối CB 110-75 Cái 30.000
Đầu nối CB 110-90 Cái 32.400
Đầu nối CB 140-110 Cái 43.100
Đầu nối CB 160-90 Cái 87.200
Đầu nối CB 200-110 Cái 163.800
Đầu nối CB 200-160 Cái 175.200

Bình luận Facebook

© Bản quyền thuộc CÔNG TY CP NHỰA TIỀN PHONG - Thiết kế Web Minh Dương
0901429868
Chat Zalo