gm.tienphong@gmail.com   0901429868

×

Ống Thép Đen Hòa Phát

Mã sản phẩm: Ống Thép Đen Hòa Phát

Mô tả ngắn:

Công ty chuyên cung cấp các loại thép ống, thép hộp mang thương hiệu Hòa Phát.Các sản phẩm ống thép Hòa Phát gồm có: Thép ống đen (ống thép hàn đen), ống thép mạ kẽm nhúng nóng (mạ hai mặt trong ngoài), thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng. Có đủ các size ống thông dụng từ phi 21.2 đến 219.1mm, độ dầy từ 1.6mm đến 7.92mm... Ống thép Hòa Phát sản xuất theo tiêu chuẩn BS.

Hotline: 0901429868
Tên sản phẩm ĐVT Giá (VAT)
Ống Thép Đen Ø21 DN15*2,1 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø21 DN15*2,3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø21 DN15*2,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø27 DN20*2,1 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø27 DN20*2,3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø27 DN20*2,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø34 DN25*2,1 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø34 DN25*2,3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø34 DN25*2,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø34 DN25*3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø34 DN25*3,2 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø34 DN25*3,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø42 DN32*2,1 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø42 DN32*2,3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø42 DN32*2,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø42 DN32*3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø42 DN32*3,2 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø42 DN32*3,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø42 DN32*4 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø49 DN40*2,3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø49 DN40*2,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø49 DN40*2,9 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø49 DN40*3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø49 DN40*3,2 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø49 DN40*3,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø49 DN40*4 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*2,3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*2,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*2,9 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*3,2 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*3,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*4 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø60 DN50*4,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*2,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*2,7 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*2,9 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*3,2 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*3,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*4 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*4,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø76 DN65*5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*2,3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*2,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*2,7 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*2,9 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*3,2 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*3,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*4 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*4,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø90 DN80*5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*2,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*2,7 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*2,9 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*3 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*3,2 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*3,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*4 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*4,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø114 DN100*5,4 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø141.3 DN125*39,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø141.3 DN125*47,8 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø141.3 DN125*51,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø141.3 DN125*55,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø141.3 DN125*63,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø141.3 DN125*65,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*39,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*47,8 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*51,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*54 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*55,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*63,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*65,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø168.3 DN150*71,1 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*39,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*47,8 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*51,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*55,6 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*63,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*65,5 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*71,1 mm Mét Liên hệ
Ống Thép Đen Ø219.1 DN200*81,8 mm Mét Liên hệ

Bình luận Facebook

© Bản quyền thuộc CÔNG TY CP NHỰA TIỀN PHONG - Thiết kế Web Minh Dương
0901429868
Chat Zalo